DERNEĞİMİZ

İstanbul Şizofreni Dostları Derneği, 1996 senesinde psikiyatri hekimleri ve hasta yakınları ile birlikte, şizofreni tanısıyla tedavi görmekte olan kişiler tarafından İstanbul'da kurulmuştur.

 

Dernek Türkiye'de psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili kurulan ilk sivil toplum örgütüdür. Bu anlamda Türkiye'de bu tip bir örgütlenmenin yaygınlaşması ve yeni derneklerin kurulmasına öncülük etmiştir.

 

432 üyesi bulunan dernekte, psikiyatr doktorlar ve diğer sağlık çalışanları gönüllü danışmanlık hizmeti vermekte, dernek şizofrenisi olan insanlar ve yakınları tarafından yönetilmektedir. Etkinliklere üyelerin katılımlarının sağlanması, tüm idari işlerin üyelere bırakılması onların kendine olan güvenlerini pekiştirmiş, tekrar toplum içine karışmalarını ve sosyal yaşamda yerlerini almalarını sağlamıştır.

 

Şizofreni Dostları Derneği kuruluşundan bugüne kadar olan periyotta birçok etkinlik ve faaliyette bulunmuştur, yapılan etkinlikler yönetim kurulu toplantılarında kararlaştırılmaktadır.

 

Derneğimiz kurucularından olan Dr. Fatih Altınöz'e göre derneği hasta ve yakılarının yönetmesi doğal olanıdır. Önceleri doktorların başkanlık yaptığı dernek yaklaşık 15 yıldır şizofreni tedavisi görenler ve yakınları tarafından yönetilmektedir.

 

Uzman dr. ve sağlık çalışanlarından danışmanlık desteği alan derneğimizin yönetim kurulu tedavi görenler, yakınları ve sağlık alanında çalışan gönüllülerden oluşmaktadır.

 

Dernek kurucularının tamamnın katıldığı toplantılarda oluşturulan derneğin yayınları akademik dile aşina olmayanların anlayabileceği şekilde düzenlenmiştir.

VİZYONUMUZ

Şizofreni tedavisi gören tüm bireylerin saygı ve haysiyet içinde, ayrımcılıktan ve damgalanmadan arınmış bir sosyal yaşantıya katılımlarını destekleyen, potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilmeleri için fırsat tanınan daha adil, insani ve sağlıklı bir toplum öngörüyoruz.

DEĞERLERİMİZ

Ruh sağlığı temel bir sosyal adalet meseledir. Ruh sağlığı sorunları öteye itilemez ve göz ardı edilemez. Ruh sağlığı olmadan bir sağlık sisteminden söz edilemez.

 

Sesi olmayan ve şizofreni hastalığının koşullarından etkilenen insanlar için gerektiği yerde sesini yükselten,

 

İletişim, tedavi, bilimsellik, kültürel çeşitlilik içerisinde hasta ve yakınlarına danışmanlık hizmeti sunan,

 

Tedavi gören birey ve yakınlarının ve dolaysıyla toplumu, sağlıklı bir zihinsel yaşama teşvik eden ve bu konuda ülke genelinde ruh sağlığı yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapan bir topluluktur.

 

MİSYONUMUZ

Ülkenin önde gelen kar amacı gütmeyen, hasta ve hasta yakınlarının yönettiği derneğimiz, genel sağlık sisteminin ve ruh sağlığının en önemli parçalarından biri olan şizofreni hakkında; hastalığın düzelme süreçlerini, ruh sağlığı alanındaki yasal mevzuata ilişkin bilgilendirmeyi, şizofreni hastalarına, yakınlarına ve insanlara sunarak, şizofreni tedavisi gören bireylerin çevre ve toplum ile yakınlaşma ve dayanışmalarını destekleyecek çalışmalar planlayıp uygulamaktır.

Copyright © 2015 Tüm hakları saklıdır. Şizofreni Dostları Derneği

Designed by Leyla Atavi & Kaya Hacaloğlu