Şizofreni Dostları Derneği

Ayrımcılığı ortadan kaldırmak, damgalamayla mücadele etmek ve her geçen gün daha fazla üye sayısına ulaşarak etki sahasını genişletmek için Şizofreni Dostları Derneği çalışıyor.

"Mutluluk bir umuttur, sonunda başarı ve ödül olan.

Benim içinse mutluluk bir sevinçtir, sonu belli olmayan."

 

Veli Arda

Toplum

Aile

Birey

Toplum bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış tutum ve inançlarıyla şizofreni hastalarının "yabancılaşmasına" neden olan bir önyargıya sahiptir.

 

Toplumun bilgisizliği sosyal desteğe ihtiyacı olan şizofreni hastasını ve ailesini olumsuz etkilemektedir. Toplumun çeşitli kanallardan bilgi sahibi olması ve bilinçlendirilmesi gerekir ki bu önyargılara karşı alınması gereken en acil önlemdir.

Aile şizofreni tedavisinde hasta hekim ve aile işbirlişi çok önemlidir. Aile şizofreni tedavisinin önemli bir parçasıdır. tedavinin önemli bir parçası olan aile tedavi ve iyileşme sürecinde kendi tutumlarının ne olması gerektiği konusunda hekimle işbirliği halinde olmalı, bilgi almaktan çekinmemeli, kendini rahat ve huzurlu hissetmelidir - ki bu ancak bilinçlenme ile mümkündür - şizofreni konusunda olumlu tutumlar geliştirebilsin.

Şizofreni tedavi edilebilir bir hastalıktır. İyileşmenin derecesi kişiden kişiye değişir. Hastaların bir kısmında tam düzelme olurken, bir kısmında da yatışma ve alevlenme dönemleriyle devam eder. Tedavi sonrasında hastadaki belirtiler önlenebilir yada azalabilir. Kişi yaşantısına olağan bir şekilde devam edebilir, işine dünebilir ve sosyal yaşama katılabilir.

ŞİZOFRENİ TEDAVİ EDİLEBİLİR

Yakın zamanda yapılan bir çalışma şizofreni hastalarının yaklaşık %20-25'inin bütün belirtileri aşabildiklerini ve kendi kendine yeterli bir yaşam ile iyi bir toplumsal işleyişe dönüş oranının %20 olduğunu göstermektedir. Gelişmekte olan ülke raporları daha da yüksek iyileşme oranlarına işaret etmektedir. Tedavinin bütün belirtileri yok etmediği durumlarda bile etkin tedavi bireyin yaşam kalitesini yükseltmekte ve işlevlerini yerine getirmesine olanak vermektedir.

KAPILARI AÇIN

1996'da, Dünya Psikiyatri Birliği şizofreni hastalarının damgalanması ve ayrımcılığa uğramasına karşı uluslararası bir program başlattı. Bu program yaşamın bütün alanlarında, şizofreni hastalarının ve ailelerinin yaşam kalitesini azaltan, toplumun içinde yaşama ve çalışmalarını engelleyen önyargılara karşı mücadele etmektedir. Şizofreni hastasının damgalanması, toplumda yabancılaşma ve ayrımcılık kısır döngüsüne sebep olur. Hastanın damgalanması, toplumdan yalıtılmasına, çalışma yeteneğini yitirmesine, alkol veya uyuşturucuya alışmasına ya da evsiz kalmasına sebep olabilir. Bu koşullar, şizofreninin düzelme olasılığını iyiden iyiye azaltmakta ve toplumdaki damgalanmanın güçlenmesine sebep olmaktadır.

Umudumuz, kendimiz,

sevdiğimiz, içimizden biri...

Copyright © 2015 Tüm hakları saklıdır. Şizofreni Dostları Derneği

Designed by Leyla Atavi & Kaya Hacaloğlu